PRESSTEC GRIP obojstranný magnet na vstrekovacie lisy

Revolučné obojstranné elektropermanentné magnety s celokovovým povrchom. Forma + magnetický systém + doska stroja sa stávajú jediným monoblokom s absolútnou tuhosťou, eliminujúci akékoľvek vibrácie a deformácie formy pri garancií vysokej presnosti a kvality. Magnetické dosky PressTEC GRIP majú redukovanú hrúbku iba 37 mm! Inovácie magnetických dosiek umožňuje upínať akúkoľvek veľkosť vstrekovacích foriem. Magnetizačný čas upnutia dosky sa pohybuje v rozmedzí 1-2 sekúnd. Monolitická štruktúra dosky je odolná tlakom a zaťaženiu vyplývajúcim z použitej technológie vstrekovania. Elektronická riadiaca jednotka môže byť prepojená s vstrekovacím lisom pre blokáciu stroja pri demagnetizácií. Vnútri magnetických dosiek PressTEC GRIP sú umiestnené senzory umožňujúce kontrolu správneho uzavretia a upnutia formy. Magnetické dosky môžu pracovať pri teplotách 100 – 120 °C a pri použití izolačnej medzidosky aj pri výrazne vyšších teplotách. Systémy PressTEC splňujú najnáročnejšie požiadavky hromadnej výroby k eliminácií stratových časov výmeny foriem, bezpečnosti obsluhy pri výmene, unifikácií a stálosti upnutia foriem.

                                                                                                                                     Poptávka

Hlavné charakteristiky magnetov PressTEC

 

  • OBOJSTRANNÉ UPNUTIE
  • ĽAHKÁ VÝMENA FORIEM PRI MAXIMÁLNEJ ÚSPORE ČASU
  • PRUŽNÁ REAKCIA NA POTREBY VÝROBY A TÝM AJ RÝCHLE USPOKOJENIE POTRIEB ZÁKAZNÍKA
  • MOŽNOSŤ UPÍNANIA FORIEM VŠETKÝCH TVAROV A ROZMEROV NA RUŽNÉ TYPY LISOV
  • JEDNODUCHÁ A NENÁROČNÁ OBSLUHA PRISPIEVAJÚCA K ZLEPŠENIU PREHĽADNOSTI PRACOVISKA
  • VÝMENA FORMY IBA OBSLUHOU STROJA, BEZ AKÉJKOĽVEK ĎALŠEJ PRACOVNEJ SILY, UPÍNOK A PRÍPRAVKOV
  • ZNÍŽENIE ZÁSOB VÝROBKOV VĎAKA RÝCHLEJ VÝMENE FORIEM

 

Lahká výmena foriem

Všetky JIT (just in time) a SMED (single minute exchange die) postupy môžu byť optimalizované pomocou magnetického upínania foriem, redukovaním až 90% stratových časov oproti konvenčným upínacím systémom. Formy môžu byť zavedené zhora žeriavom alebo zo strany manipulátorom, perfektne umiestnené a vycentrované na magnetických doskách bez akéhokoľvek následného ustavovania. PressTec je vhodný pre všetky formy s zadnou doskou a to aj malých veľkostí.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/lisovani/snadna_vymena.JPG

Ľahká inštalácia formy na systém PressTEC v niekoľkých krokoch.

 

 

Dokonalý prístup

Absencia akýchkoľvek prekážok, dovoľuje optimalizovať využitie stroja, pri možnosti upínať formy rôznych veľkostí, dokonca aj väčších než je normálna veľkosť pre daný stroj. Odstránenie mechanických upínok dáva úplnú slobodu pre rýchle a ľahké ustavenie formy spolu s ľahkým prístupom k elektrickým, hydraulickým a pneumatickým perifériam.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/lisovani/pristup.JPG  

 

 

Celoplošné upnutie

S  klasickým upínacím systémom je forma upnutá na okraji s veľkým predpnutím a  deformáciou, spôsobujúce následné deformácie behom výrobného procesu pri otváraní formy. Magnetický systém PressTec vytvára rovnomerné upnutie po  celej upínacej ploche. Stálosť tohto upnutia sa okamžite prejaví v  lepšej kvalite a opakovateľnosti vyrábaných dielov a zabraňuje „over packing” efektu.

  tl_files/magcentrum/DATA/PT_GRIP/PT_GRIP_schema.png
tl_files/magcentrum/DATA/produkty/lisovani/bezne_upnuti.JPG tl_files/magcentrum/DATA/produkty/lisovani/upnuti_presstec.JPG

 

Pokročilé ovládanie podla mezinárodných štandrdov

Pokročilá elektronická riadiaca jednotka, navrhnutá podľa medzinárodných štandardov EUROMAP / SPI /JIS a  EMC (Elektromagnetická kompatibilita) noriem, je ponúkaná v niekoľkých variantách, s  možným prepojením do  akéhokoľvek typu stroja. Štandardná verzia obsahuje robustný diaľkový tlačidlový ovládač k obsluhe funkcií MAG / DEMAG (aktivácia a  deaktivácia), SAFE (pre zamedzenie neúmyselného deaktivovania) a signálne svetlá zobrazujúce stav magnetov obsluhy stroja. Ovládač taktiež obsahuje špecifické bezpečnostné funkcie PROXIMITY (prítomnosť formy), UCS (riadiaci systém), FCS (systém kontroly magnetického toku).

Bezpečnostný kľúč dovoľuje odblokovať MCS (magnetic clamping system) v  inštalačnom móde stroja povolením odpovedajúceho MAG / DEMAG cyklu.

Elektronické riadenie a  elektromechanické komponenty sú umiestnené v  celokovovej skrini s  chránením IP54, ktoré ovládajú magnetické moduly cez integrované svorkovnice.

 

Elektrické prepojenie

ŠTANDARD: Verzia pre stávajúce stroje bez EUROMAP prepojenie s  nezávislým tlačidlovým panelom, s  blokovaním stroja, MCS a proximity.

EUROMAP 70.0: Verzia pre OEM s nezávislým tlačidlovým panelom a prepojením blokovania stroja a MCS. Súčasťou je Harting zásuvka s 15m káblom.

EUROMAP 70.1: Verzia pre OEM pre plnú integráciu do PLC stroja s funkciami MAG /DEMAG, proximity a  MCS, ovládania cez stroj. Prídavné tlačidla a Harting zásuvka s 15m káblom sú súčasťou dodávky.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/lisovani/ovladani.JPG  

 

Vysoká bezpečnosť

Patentovaný elektropermanentný magnetický cyklus používaný pri všetkých elektropermanentných magnetov firmy TECNOMAGNETE  dovoľuje aktivovať a deaktivovať magnetickú dosku krátkym impulzom behom niekoľkých sekúnd. Po aktivovaní magnetu nie je potreba akejkoľvek energie, čo zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti. Vedľa úspory energie, systém umožňuje tzv. „studené“ upnutie, čím v žiadnom prípade nedochádza k tepelnej deformácií a strate upínacej sily v čase.

Obsluha samotná, bez zvláštnej špecializácie, môže spraviť výmenu formy bez nutnosti práce vo vnútri stroja a tým zostáva stále v bezpečnej vzdialenosti od formy.

 

Nízka hmotnosť a malá hrúbka

Hrúbka magnetických dosiek 37 mm poskytuje najlepšiu charakteristiku pre stroj a  to vďaka svetlosti a  redukovanej hmotnosti, pri znížení dynamického zaťaženia stroja.

tl_files/magcentrum/DATA/PT_GRIP/Svetlost_PT_grip.png
 

 

Dlhá životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu

Monolitická konštrukcia bez montovaných a pohyblivých častí na povrchu, umožňuje pracovať magnetickým doskám bez zvláštnej údržby a s dlhou životnosťou. O spoľahlivosti sa presvedčíte v priebehu času. Všetky komponenty je možné z 95% recyklovať. 

 

Príslušenstvo

 

IPC

Interaktívny ovládací systém s dotykovou obrazovkou

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/lisovani/ipc.jpg  

 

FCP

Elektronický riadiaci systém pre monitorovanie zmeny magnetického poľa v reálnom čase

CT

Konektory pre elektrické prepojenie rozhrania stroja / klávesnice (Harting) a  magnetických modulov PressTec

THB

Teplotné sensory zapustené do magnetického modulu pevnej strany stroja.

UTC

Systém pre detekciu teploty po  celej ploche spolu s výstražným alarmom

 

Súbory k stahnutiu

KATALÓG PRESS TEC 10 MB

 

Video

 

Video si môžete tiež stiahnúť tu.