Demagnetizácia a separácia kovov

Demagnetizácia

Demagnetizéry sú navrhnuté k odstráneniu zostatkového magnetizmu z obrobkov, ktoré boli v kontakte s magnetickým poľom. Sú vhodné pre kusovú a ručnú demagnetizáciu. Odmagnetovanie komponentov, nástrojov, šróbení, ložisiek, obrobkov atd.

Separátory kovov

Elektromagnetické a permanentné magnetické separátory kovov slúžia k oddeleniu železných materiálov (magnetických) od prevádzkového materiálu alebo látok (strusky, kvapaliny, odpadu atd.). S využitím unikátnej technológie je taktiež možné oddeliť neželezné kovy od inertných materiálov.