QUAD BLOCK flexibilný magnetický upínač

Quad Block je navrhnutý k riešeniu typických problémov behom zváracích operácií: pevné upnutie súčastí v vopred definovanej stabilnej polohe s ideálnym prístupom pre zváranie a opracovanie.

Upínky/svorky a iné mechanické zariadenia môžu riešiť túto situáciu, ale nie su schopné ponechať celú plochu prístupnú k zváraniu: viacnásobné postavenie a prepínanie sú nutné k kompletnému zvareniu.

QB moduly eliminujú tieto obmedzenia: dovoľujú upnúť diel priamo skrz magnetický kontaktný povrch dielu a zároveň ponechať 5 voľných prístupných strán pre všetky nasledujúce práce.

Aj keď je systém QUAD BLOCK primárne určený pre upínanie zvarencov počas zvárania, svoje uplatnenie nájde aj pri obrábaní tvarovo zložitých kusov, kde nie je možné použitie magnetickej dosky.

Stiahnite si katalóg

Poptávka

Hlavné charakteristiky systému QUAD BLOCK

 

  • ELEKTROPERMANENTNÁ TECHNOLÓGIA
  • MENEJ STRÁTOVÝCH ČASOV
  • ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY
  • MODULÁRNY A VHODNÝ PRE KAŽDÝ ZVARENEC
  • VYSOKÁ FLEXIBILITA
  • 100% BEZPEČNOSŤ UPNUTIA
  • ÚSPORA ELEKTRICKEJ ENERGIE
  • BEZ POTREBY ZÁLOHOVÉHO ISTENIA¨
  • DOSTUPNÉ S TECHNOLÓGIOU QUAD EXTRA A MILLTEC

 

Modulárny systém

QB systém je zložený z 1 až 12 elektropermanentných modulov, nezávislých a voľne staviteľných k upínaniu kusov každého tvaru a veľkosti.

Príklady zostav QB:

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/svareni/QB2X.JPG   tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/svareni/QB4X.JPG   tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/svareni/QB8X.jpg

 

Polové nadstavce

Každý modul je  štandardne dodávaný s 4-mi pólovými nadstavci; tieto nadstavce je možné obrábať a prispôsobovať podľa požiadavok zákazníka a upínaného dielca.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pfr.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/fotogalerie/upinani/svarovani/1_small.jpg

 

Dve dostupné technológie magnetického upnutia

Systém QUAD BLOCK je dostupný vo verzií s štvorcovými pólmi QUAD EXTRA, ale aj vo verzií s obojstranným magnetickým upnutím a kruhovými pólmi MillTEC GRIP.

 

QUAD BLOCK – QUAD EXTRA:

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/quad_block.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/precise.jpg

 

QUAD BLOCK – MillTEC GRIP (obojstranný magnet):

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/fotogalerie/upinani/svarovani/20_small.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/fotogalerie/upinani/svarovani/21_small.jpg
tl_files/magcentrum/DATA/milltec/mt_grip_scheme.png  

 

Domyslné prepojenie a lahká inštalácia

Systém je štandardne dodávaný s odolnými  prepojovacími káblami a zlučovacou jednotkou. 

Všetky moduly sú pevne zapojené do zlučovacej jednotky, ktorá sa k riadiacej jednotke pripojuje ľahko pomocou odpojiteľného konektoru.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/fotogalerie/upinani/svarovani/22_small.jpg

Zlučovacia jednotka s konektorom ERGON

 

 

Lahké ovládanie

Aktivácia a deaktivácia magnetu je riadená pomocou elektronickej riadiacej jednotky s intuitívnym ovládaním. Riadiacu jednotku je možné po aktivácií alebo deaktivácií od magnetu celkom odpojiť.

S ohľadom na veľkosť magnetu a požadované funkcie môže byť magnetická doska štandardne vybavená riadiacou jednotkou ST 120 alebo ST200.

V prípade verzie MillTEC GRIP je jednotka naviac opatrená kľúčom pre prepínanie ovládania hornej a spodnej strany magnetu.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/st_120.jpg

ST 120

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/st_200.jpg

ST 200

 

Bezpečná sila

Patentovaný elektropermanentný magnetický cyklus používaný pri všetkých elektropermanetných magnetov firmy TECNOMAGNETE dovoľuje aktivovať a deaktivovať magnetickú dosku krátkym impulzom behom niekoľkých sekúnd. Po aktivovaní magnetu nie je potrebná akákoľvek energia, čo zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti pri obrábaní. Vedľa úspory energie, systém umožňuje tzv. „studené“ upnutie, čím v žiadnom prípade nedochádza k tepelnej deformácií obrobku a strate upínacej sily v čase.

 

Dostupné modely QUAD BLOCK

 

QUAD-BLOCK s technológiou QUAD EXTRA

Modulárny systém zostavený z magnetických blokov sa 4-mi pólmi, ktorý je primárne určený pre upínanie zvarencov pri zváraní. Svoje miesto nájde aj pri upínaní zložitých dielcov pri obrábaní.

 tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/quad_block.jpg  

 

QUAD-BLOCK s technológiou MillTEC GRIP (obojstranný magnet)

Modulárny systém zostavený z magnetických blokov s 4-mi kruhovými pólmi a obojstranným magnetickým upnutím, rovnako tak ako štandardný QUAD BLOCK -QX je primárne určený pre upínanie zvarencov pri zváraní. Svoje miesto nájde aj pri upínaní zložitých dielcov pri obrábaní.

 tl_files/magcentrum/DATA/produkty/fotogalerie/upinani/svarovani/20_small.jpg  

 

Špeciálne upínacie systémy

Ponúkame taktiež navrhnutie magnetického upínacieho prípravku podľa potrieb danej aplikácie.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/quad_upinani.jpg
 

 

Príslušenstvo

 

Polové nadstavce pre zostavenie samovyrovnávacieho systému

Pólové nadstavce vhodné pri aplikácií systému na obrábacích strojoch (frézovanie atd.).

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pmq.jpg

PMQ (pre verziu QUAD EXTRA)

Pohyblivý pólový nadstavec, ktorý je v demagnetovanom stave (s vypnutou doskou) schopný prispôsobiť svoju výšku zakriveniu obrobku.

Po aktivácií magnetickej dosky stlačený nadstavec “zatuhne“ prípadne “priskočí“ a zaisťuje prevod upínacej magnetickej sily. Tým je zaistené dokonalé upnutie.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pmr_70_45.jpg

PMR 70/45 (pre verziu MillTEC GRIP)

Pohyblivý pólový nadstavec, ktorý je v demagnetovanom stave (s vypnutou doskou) schopný prispôsobiť svoju výšku zakriveniu obrobku.

Po aktivácií magnetickej dosky stlačený nadstavec “zatuhne“ prípadne “priskočí“ a zaisťuje prevod upínacej magnetickej sily. Tým je zaistené dokonalé upnutie.

 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pfr.jpg

PFR (pre verziu QUAD EXTRA)

Pevný pólový nadstavec, ktorý sa v samovyrovnávacom systéme používa spoločne s pohyblivými pólovými nadstavcami v počte 3 kusov. Tieto 3 nadstavce slúžia ako body pre definíciu roviny pri postavení obrobku.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pfr_70_45.jpg

PFR 70/45 (pre verziu MillTEC GRIP)

Pevný pólový nadstavec, ktorý sa v samovyrovnávacom systéme používa spoločne s pohyblivými pólovými nadstavcami v počte 3 kusov. Tieto 3 nadstavce slúžia ako body pre definíciu roviny pri postavení obrobku.

 

Pevné pólové nadstavce

Pólové nadstavce vhodné pri aplikácií systému na obrábacích strojoch (frézovanie atd.).

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pfa.jpg

PFA (pre verziu QUAD EXTRA)

Pevný pólový nadstavec, ktorý slúži pre vyvýšenie obrobku nad hornú plochu magnetu. Umožňuje tým lepšiu prístupnosť bočných plôch obrobku, vrtanie priechozích dier a predlžuje životnosť vrchnej plochy magnetu.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pfr_70_20.jpg

PFR 70/20 (pre verziu MillTEC GRIP)

Pevný pólový nadstavec, ktorý slúži pre vyvýšenie obrobku nad hornú plochu magnetu. Umožňuje tým lepšiu prístupnosť bočných plôch obrobku, vrtanie priechozích dier a predlžuje životnosť vrchnej plochy magnetu.

 

Súbory k stiahnutiu

Katalóg upínania - kompletný
5 MB
Zváranie QUAD BLOCK 3,5 MB